אירועים קרובים עמותת בית טל - ציבורי
היום: 6/5/2020 8:52:32 PM


לא נמצאו אירועים קרובים

עמותת בית טל

ע"ש קדושי טרוכנבורד ולוזישט בישראל

כצנלסון 68 ת.ד. 1350 גבעתיים 5327605 |  אימייל: beit.tal@gmail.com

הוקם ע"י MeyData - אתרים קהילתיים