צרו עמנו קשר - עמותת בית טל

כצנלסון 68 ת.ד. 1350 גבעתיים 5327605
טלפון: 
וואטסאפ: 
דוא"ל: beit.tal@gmail.com

מטרות עמותת בית ט"ל
לקיים פעילויות לטובת יוצאי העיירות טרוכנברוד ולוזישט ובני משפחותיהם.

לקיים מרכז תרבותי, חברתי, ורוחני ליוצאי העיירות.

להפעיל אתר הנצחה, כולל בית כנסת לזכרון העיירות.

ליחד ולהקים כבניין, מצבת זיכרון של יוצאי העיירות שנפלו במערכות ישראל.

להפעיל קופת גמילות חסדים לטובת יוצאי העיירות ו/או בני משפחותיהם.

מתן הלוואות בריבית (בכפוף על פי כללי מס הכנסה הרלוונטיים לענין) למשפחות ויצאי העיירות.

מתן תמיכה כספית, ללא החזר, בתנאים (לרבות גובה התמיכה) שיקבעו על ידי וועד העמותה למשפחות יוצאי העמותה.

עמותת בית טל

ע"ש קדושי טרוכנבורד ולוזישט בישראל

כצנלסון 68 ת.ד. 1350 גבעתיים 5327605 |  אימייל: beit.tal@gmail.com

הוקם ע"י MeyData - אתרים קהילתיים