ביננבאום

משפחת ביננבוים

 

שלמה ז"ל לבית ביננבוים קשור בעבותות גורל לבית ט"ל . ביחד עם חמו ברל אפלרסון וברוך סוקולר תרמו את הכספים הראשונים לקופת בית ט"ל . זו הייתה אחת ממטרות ייסוד העמותה.

שלמה נולד באוסובה, עיירה קטנה ליד טרוכנברוד. בעיירה התגוררו כ 60 משפחות יהודיות. הוריו , חיים ואסתר גיטל (לבית אקסלרוד) היו בעלי בית גדול מאד. בבית ניהלה אם המשפחה , אסתר גיטל , חנות מכולת שסיפקה את צורכי העיירה הקטנטנה. אב המשפחה, חיים – היה חייט בעל בית מלאכה, שהעסיק עובדים בבית המלאכה, שם תפרו ותיקנו בגדים. בנוסף, הייתה למשפחת ביננבוים מכוורת גדולה לייצור ומכירת דבש. כל העסקים הללו התנהלו בתוך בית המשפחה.

למשפחת ביננבוים חיים (1892) ואסתר גיטל(1898) נולדו 7 ילדים
דבורה הבכורה הייתה היחידה שנישאה לפני המלחמה עם ברוך חאייאק ולהם נולדו 2 ילדים. הם התגוררו בלוצק.

שלמה נולד ב 1920
אברהם נולד בשנת 1922
גליקל נולדה ב 1927
שמואל (סם) נולד בשנת 1929
מאיר נולד ב 1931
ולייבל נולד ב 1932

כאשר נכנסו הגרמנים לחבל ווהלין, שמע על כך שלמה, שלמה, בעת ההיא למד בטכניון ברובנה, וברח לרוסיה. אברהם ושמואל הצטרפו לפרטיזנים. אברהם נהרג בעת פעילותו הצבאית ואילו שמוליק (סם) ניצל. לאחר המלחמה עבר להתגורר בארצות הברית.

שאר בני המשפחה,ההורים חיים ואסתר גיטל, דבורה עם בעלה וילדיה, גליקעל ,מאיר ולייבל נרצחו כולם על ידי הנאצים.

שלמה, למד עם בני טרוכנברוד בישיבה , ואח"כ המשיך בלימודי אגרונומיה ברובנה. כאמור מיד עם כניסת הגרמנים לאזור ווהלין ברח מן המקום , וכך הצליח לשרוד. בזמן שהותו ברוסיה, עבד שלמה לפרנסתו במכרות פחם.

כשתמה המלחמה, הגיע שלמה לאוסטריה. הוא שמע כי משפחת אלפרסון מהכפר שלו אוסובה, ניצלה. מאחר והכיר היטב את בני המשפחה הגיע לחפשם ופגש את גולדה, שהייתה חברתה הטובה של אחותו גליקעל. השניים החליטו לקשור את גורלם ונישאו.

גולדה ושלמה עלו לארץ בשנת 1949. עם עלייתם ארצה התגוררו עם משפחת אלפרסון, עד שהצליחו לרכוש דירה. בארץ נולדו להם שני בנים ושישה נכדים.
הבנים חיים נולד ב-1949 ואליעזר נולד ב-1952.
לחיים שנישא למירה נולדו שלשה ילדים, מיכל, יאיר, ונדב.
לאליעזר נולדו שלשה ילדים יואב, נועה ואיה.

שלמה נפטר בשנת 1993

מסמכים מצורפים להודעה זו:

עמותת בית טל

ע"ש קדושי טרוכנבורד ולוזישט בישראל

כצנלסון 68 ת.ד. 1350 גבעתיים 5327605 |  אימייל: beit.tal@gmail.com

הוקם ע"י MeyData - אתרים קהילתיים