לזכר: דוד (חוניק) אנטוורג 11.8.2009-27.8.1935

דוד (חוניק) אנטוורג – דור שני בעמותת יוצאי ט"ל הלך מאיתנו.
איש רב-פעלים ודמות מרכזית בקיבוצו "רעים" היה מרכז משק; מזכיר הקיבוץ; מנכ"ל
ארגון הפלחה; מנכ"ל מועצת הכותנה; מנכ"ל הדרי מעון; מנכ"ל ישראלייזר; יו"ר מועצת
מנהלים ישראלייזר/ישראביג; בשנה האחרונה דירקטור חיצוני בעלומים; יזם ובנה את
מאגר רעים – בארי; אחראי על הוועדה לביטחון סוציאלי.
דוד תמיד דאג ללכד סביבו את משפחתו הענפה וכן לשמר את הקשר עם יוצאי ט"ל
שלמעשה היה זה מחווה להוריו, יעקב ושושנה ז"ל – ביתם היה המרכז החיפאי ליוצאי
ט"ל.

עמותת בית טל

ע"ש קדושי טרוכנבורד ולוזישט בישראל

כצנלסון 68 ת.ד. 1350 גבעתיים 5327605 |  אימייל: beit.tal@gmail.com

הוקם ע"י MeyData - אתרים קהילתיים