האילן ושורשיו

האילן ושורשיו הוא ספר קורות ט"ל. בהוצאת אגודת בית ט"ל ב 1988. מערכת : יעקב ויינר, טוביה דרורי, גד רוזנבלאט ואנשל שפילמן.

הקובץ המופיע כאן, הוא כל הקטעים שנכתבו בעברית , ללא תמונות ומסמכים..

מסמכים מצורפים להודעה זו:

עמותת בית טל

ע"ש קדושי טרוכנבורד ולוזישט בישראל

כצנלסון 68 ת.ד. 1350 גבעתיים 5327605 |  אימייל: beit.tal@gmail.com

הוקם ע"י MeyData - אתרים קהילתיים