קרמן מרדכי 

-

מרדכי קרמן

קרמן מרדכי ("מוטקה"), בן יוסף ומנוחה. נולד בשנת 1929 בחיפה למשפחת פועלים. סיים 6 מחלקות בגימנסיה הריאלית וגמר בית-ספר מקצועי. בן 15 נכנס כחבר "בני-עקיבא" לשורות ה"הגנה" ועשה לילות כימים בשמירה בעמדות ובשליחויות שונות. עם הכרזת המדינה - והוא אז בן 19 - היה בין הפלוגות הראשונות שיצאו לעמדות. מתוך רצון לעזור לחבריו בקרב בחר להיות חובש ובתפקיד זה נפל.

אחותו מספרת על שובו מהקרב על רמת-יוחנן. עייף ורצוץ הגיע וסיפר, כי 15 חברים, ביניהם המפקד, נפצעו במערכה והוא חבש פצעי כולם. בסוף הקרב - סיפר - נשארו לוחמים כה מעטים ותחמושת כה מעטה שהחליטו להשאיר לכל אחד כדור, כדי שלא ליפול חיים בידי האויב. ברגע האחרון הגיעה תגבורת והצילה אותם מן המיצר. שלושה ימים אחרי קרב זה, ב-22 באפריל 1948, נשלח לחיפה המותקפת ושם נפל בלכתו להציל חבר שנפצע ברחוב סטנטון. למחרת היום הובא למנוחת-עולמים בבית הקברות בחיפה

עמותת בית טל

ע"ש קדושי טרוכנבורד ולוזישט בישראל

כצנלסון 68 ת.ד. 1350 גבעתיים 5327605 |  אימייל: beit.tal@gmail.com

הוקם ע"י MeyData - אתרים קהילתיים