נוימן זלדה 

-

זלדה נוימן

 

 

 כי ייקרה קן צפור לפניך. והאם רובצת על האפרוחים. לא תיקח האם על הבנים. זלדה נוימן, אם חיה, נאמנה ומסורה, רובצת על שני גוזליה, גילה ואברהם, הם עוד לא העלו נוצה, ולא גידלו אבר, וכל ליבה להם, וכל מעייניה בהם. לאהבתה ולרגשותיה אין חקר. מיטב רוך אם שמור לה למענם. והנה בא האסון הבלתי צפוי, ניתק פתיל חייה, והיא בת 27 אביבים.

 

היה זה בשנת 1947, והיא בביתה בתל-אביב. רח' וולפסון 74, דממת לילה כבדה ומדכדכת. בפרדס שבשכונת שפירא, לא הרחק מהבית, כל נקיק סלע היווה מסתור ומחסה לפורעים ערבים זלדה אוחזת בידיה את בתה הקטנטונת, מסתכלת בזוהר פניה, מלטפת שערה וכתפה, ולפתע, פרצה זעקת האם וקול מחריד נישא בחללו של החדר. זלדה נפלה מכדור מרצחים, וקולות מחרידים של המסובבים אותה, נישאו בבית, על אבדן חיים יקרים.

למחרת הובאה למנוחות, עמד הבעל, חיים ז"ל, האח יצחק דויטש ז"ל קרובי משפחה, שכני הבית, בני עיר, עלתה יללתם מפעם לפעם, גורפים עפר, בבית הקברות, תנוח בשלום, הצנועה, השקטה, העליזה, זלדה נוימן.

יפת תואר, פניה החביבים. העיניים המחייכות וקלסתר פנים שעדינות עליו, כה הכרתיה, בעת ביקורי כשליח התנועה, בקן "הנוער הציוני" בטרוכנברוד, כך - נראתה כשכנתי - ברחוב וולפסון, וכך הייתה נראית בהיקטפה באבה.

מה מוזרים נתיבי החיים, לא זכתה לראות אפרוחיה – בגידולם ובפריחתם.

הזמן חולף, נמס כשעווה, ואת אשר כתבנו - רחשי הוקרה לעילוי נשמתה. 

עמותת בית טל

ע"ש קדושי טרוכנבורד ולוזישט בישראל

כצנלסון 68 ת.ד. 1350 גבעתיים 5327605 |  אימייל: beit.tal@gmail.com

הוקם ע"י MeyData - אתרים קהילתיים