וולך אריה 

-

וולך אריה

 

 

 בן משה ואסתר. נולד בי"ד באלול תרפ"ד (1924) בקולקי, ווהלין(אז-פולין). בינואר 1926 עלתה המשפחה לארץ והתיישבה בתל- אביב. מילדותו נתגלה בלבו הטוב, בדאגה ובעזרה לזולת. אחרי סיום בית הספר העממי והמחלקה למכונאות בבית-הספר המקצועי על שם מכס פיין וחברות ב"הנוער העובד", יצא להכשרה במסגרת הפלמ"ח. השתתף באימונים ובמסעות ובעבודה משקית מסורה בעין-חרוד, אפיקים, יגור ועוד. סיים קורסים, הגיע לדרגת מ"כ והדריך בהצלחה מגויסים חדשים. בתקופת המרי השתתף בפעולות נגד -בריטים, ובהעלאת מעפילים אל החוף. יצא עם גרעינו לחיי משק עצמאי בקבוצת "מגינים" בהרצליה, אך משהוטלה עליו המשימה נטה שכם לכך ונשא באחריות בעבודה ויתורים, והיה למופת במעשיו ובאורח-חייו. הועבר עם חלק מהחבורה לעין-זיתים, וגם שם מילא את חובתו כמפקד האזור מטעם ה"הגנה" ובאחריות משקית וביטחונית בתנאים קשים ביותר. מילא תפקיד ארגוני ופיקודי בכיבוש בירייה ובהקמתה מחדש, בי"א באדר הידוע, לאחר שהצבא הבריטי כבש אותה כנקודת-הגנה בלתי-חוקית ושלח את כל חבריה למאסר. בגלל הצורך לעזור להורים חזר העירה לעסוק במקצועו, אך משהתחילה מלחמת השחרור, ממחרת החלטת לייק-סאכסס, התייצב מיד לשירות. השתתף בהגנת תל-אביב, בפעולות תגמול, בטיהור הכפרים בסביבת העיר, הקפיד בכל תוקף שאנשיו לא ישלחו יד בביזה. עם זה היה קיצוני בשקידה על טובתם בדרכים כשרות עד כדי ויתור על המגיע לו עצמו. על כן נקרא בפי פקודיו "המפקד האהוב ביותר" והיו מוכנים ללכת אחריו ללא כל היסוס.

 

אחרי חדשי עמל וחירוף-נפש בליווי שיירות, בעמידה איתנה נגד כנופיות ערביות וצבא בריטי ובפריצת הדרך לירושלים סר הביתה לחופשה, ואם כי יכול להישאר בבית לחג הפסח, חזר לפני החג לשירות, באמרו לאמו, ששידלה אותו להישאר: "וכי יכול אני להישאר בחג בבית וליהנות מכל טוב, בו בזמן שיהודי ירושלים סובלים רעב ומחסור?" נשלח להדריך בקורס מ"כ בנתניה, אך משגברה הסכנה מצד הצבא המצרי ומשלא הורשה לחזור אל החזית זייף את תעודת החופשה, הגיע אל גדודו שעמד בקרבות מרים ועקובים מדם בחזית אשדוד, ושם נפל בקרב ב- 3.6.1948 נקבר בכפר-ורבורג. מפקדו אמר עליו: "גם במותו היה גיבור". בפקודת המטכ"ל מיום 29.9.1949 הוענקה לשמו דרגת סגן.

 

עמותת בית טל

ע"ש קדושי טרוכנבורד ולוזישט בישראל

כצנלסון 68 ת.ד. 1350 גבעתיים 5327605 |  אימייל: beit.tal@gmail.com

הוקם ע"י MeyData - אתרים קהילתיים