חיים גרדין 

-

חיים גרדין

בן ישראל וחוה, נולד ב-27.10.1927 בעיירה זופיובקה שבפולין. עלה ארצה עם הוריו בשנת 1936. למד בבית-הספר "תחכמוני" בבני-ברק, בבית-הספר העממי בנחלת יצחק שעל-יד תל אביב ואחר-כך במשך שנים בבית-הספר המקצועי על שם מכס פיין בתל-אביב. היה חבר בהסתדרות "הנוער העובד" והצטרף בשנת 1945 לפלמ"ח. שם הכירוהו בשם-המחתרת עמרם יחיאל. השתתף בהורדת מעפילים.לאחר שירות של שנה וחצי חזר לבית הוריו. עבד כחרט בבית-החרושת "חמת" בנחלת-יצחק. בערבים השתלם במקצועו.

מאז ה-29 בנובמבר 1947 היו חייו קודש להגנת הישוב. כחודש וחצי השתתף בהגנה על בית הקרן-הקיימת-לישראל המבודד שעל-יד בית-דגון. אחרי פיצוץ הבית ליוה שיירות לירושלים. מחמת טלטולי דרכים חלה, אבל אחרי יומים כבר הודיע שעליו ללכת. "מקומי פנוי, ואין מי שיסתום את הפרצה"-אמר. ובדברו על הקרבנות נהג היה להעיר: "תארו לכם, כי חדרי-הגאזים במחנות ההשמדה פעלו עוד יום אחד". אמיץ-לב היה ומוכן בכל עת להקריב את חייו. נלחם בשורות גדוד "הפורעים" בחטיבת "הראל". השתתף בקרבות על פתיחת הדרך לירושלים ונפל בקרב על הקסטל,בשעת הגישו עזרה לחבר פצוע, ב-7 באפריל 1948.
הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות במעלה-החמישה ב-11.4.1948, ביום י"ב בכסלו תשי"ד (19.11.1953) הועבר להר הרצל בירושלים

עמותת בית טל

ע"ש קדושי טרוכנבורד ולוזישט בישראל

כצנלסון 68 ת.ד. 1350 גבעתיים 5327605 |  אימייל: beit.tal@gmail.com

הוקם ע"י MeyData - אתרים קהילתיים