אירועים קרובים עמותת בית טל - חוג
היום: 8/6/2020 10:38:12 PM


לא נמצאו אירועים קרובים

עמותת בית טל

ע"ש קדושי טרוכנבורד ולוזישט בישראל

כצנלסון 68 ת.ד. 1350 גבעתיים 5327605 |  אימייל: beit.tal@gmail.com

הוקם ע"י MeyData - אתרים קהילתיים