יהודית (פירר) זכאי

זכרונות | עדכון אחרון:  15/08/2016 18:45

זיכרונות מלב דואב / יהודית )פירר( זכאי
נר נשמה לזכר אבי, אמי, ואחי,הי"ד
אינני ילידת טרוכנברוד, או לוזישט. בהחלטת הארגון להנציח את זכר קרבנות
העיירות שנרצחו בידי הקלגסים הנאצים והאוקראינים הנכם בעלי יוזמה ברוכה
ועושים מעשה נשגב, להתייחד עם הבית, עם המשפחה, עם העיירה, עם אנקות
המוות שלהם, ולהציב גל עד שעתיד להזכיר לנו ולבנינו את צור מחצבתנו. -
אנסה, אפוא, במיטב זכרוני להעלות קוים לדמותם של משפחות אבי ואמי ז"ל.
בימי החופש הגדול, הייתי באה לטרוכנברוד. האכסניה שלי הייתה תמיד בבית דודי
אברהם בורק ורעייתו פרומה. הורי אליעזר ברקאי, ז"ל.
דודי דניאל פורר, שהתגורר בלוזישט היה אדם עליז, ותמיד היה שמח בחלקו בביתו
שררה שלווה ואחדות לבבות. כל המידות הטובות שמנו חכמים נמצא בו. כל
סגולות היקר ואצילות הנפש. דודי היה השו"ב והחזן של העיירה. זכורני, ליל שבת
קודש, עם שובו מבית הכנסת, הסבה כל המשפחה סביב לשולחן ערוך. רעייתו,
דודתי, בתלבושתה החגיגית לכבוד שבת עם שביס יפה. קרנה מאושר, בהסתופפה
בצל הדוד שדמותו החטובה כליל מעולם האצילות, ומעינות של זוך נפשי שפוכים
על קומתו. ובין מנה למנה, מטעמי שבת, מעשה ידיה להתפאר של דודתי קלחה
השירה מפי כולם. ובעיקר מפי דודי אמן השירה, בעל הקול הערב.
אחי יצחק פורר, ז"ל, נשא את בת דודתי )שבקה( בת שבע בתו של דניאל פורר ז"ל, -
ועבר לגור בלוזישט.
היה נוח לבריות, תלמיד חכם שינק ממעיין הנצח של הישיבות עד ליום נישואיו. -
אצילותו נתעטרה בלוויית חן. -
בענווה טבעית של מצניע לכת. ובכל שאר המידות המציינות עדנה נפשית. -
ניצולי טרוכנברוד, סיפרו כי הרוצחים הנאציים ציוו עליו לחפור במו ידיו בור,
השליכוהו לתוכו והרגוהו.
כנראה שאותו גורל מר, אירע גם לרעייתו ובנותיו, ויתר בני המשפחה. לכל דודתי
פרומה ז"ל, הייתה עדינת נפש ואצילת רוח. דואגת לכל נצרך. ביתה היה פתוח לכל.
שפר עליה גורלה, והיא עזבה את טרוכנברוד, בטרם הגיעו הנאצים לשלטון,
בהצטרפה אל דודי אברהם אשר שהה באמריקה, וכך זכו שניהם להיאסף אל עמם
בסוף ימיהם.
יהא זכרם ברוך!

עמותת בית טל

ע"ש קדושי טרוכנבורד ולוזישט בישראל

כצנלסון 68 ת.ד. 1350 גבעתיים 5327605 |  אימייל: beit.tal@gmail.com

הוקם ע"י MeyData - אתרים קהילתיים