דב בנטוב

זכרונות | עדכון אחרון:  15/08/2016 18:31

איך- ולמה?  / דב בנטוב (גילדין)                (לזכר משפחתי שנספתה בשואה)

קרית ארבע היא חברון. שבת בוקר מוקדם רוח רעננה נושבת בגבי, ואני נשוא עם הרוח לתפילת היום בבית הכנסת, שבמערת המכפלה. והנה גם השמש מציצה מבין קפולי ההרים, ומחממת את גופי. ואת נשמתי מחממים הזיכרונות מיום היותי חניך בית"ר בטרוכנברוד וכסופי לעלות לארץ ישראל ולהצטרף ללוחמים את מלחמת החרות. מה לי מורא, ומה לי פחד! ברחתי מהכיבוש הקומוניסטי בטרוכנברוד. בדרך לא דרך עברתי גבולות, סכנות ומכשולים, עד שהגעתי בע"ה לארץ הנכספת - ארץ ישראל. ומיד הצטרפתי ללוחמי חרות ישראל לח"י, בימיה הטרופים וסכנת החיים. להלחם נגד השלטון הזר הבריטי, ולמען שלטון יהודי בארץ ישראל.

כלוחם חופש טעמתי גם את הטעם של ישיבה בבית הסהר בארץ ובגלות, ובע"ה זכיתי לחיות במדינת ישראל, בקרית ארבע, ולראות את הארץ בפריחתה.
פתאום הרגשתי שאני בודד בדרך, איפה משפחתי? איך קרה הדבר שאני נשארתי יחיד מכל משפחתי? איך יכול היה השטן ההיטלרי ימ"ש להביא עליהם שואה כזאת?

אבי, אביגדור בן נחום אליעזר הי"ד גילדין היה יהודי ירא שמים מקפיד במצווה קלה כבחמורה, כל חייו עמל למען פרנסת משפחתו בכבוד, ביושר ובאמונה. מעורב בין הבריות ודורש שלום לכל מכיריו.

אמי בלומה בת יום-טוב עקרת בית מסורה שומרת מסורת ומקימת מצוות; עמלה מעל כוחותיה עבור המשפחה והבית. אחי נחום יום-טוב הצעיר בינינו, שלישית אחותי מאלי ינטה ובלה שתי סבתותיי הצדקניות. סבתי פיגה מצד אמי שידעה לקרא "באותיות הקטנות" הייתה מבקרת פעמים בכל יום, בגשם ובשלג בבית הכנסת לתפילה, גם בזקנתה המופלגת. עסקה בטפול בנכדים.

סבתי השנייה מצד אבי, שרה-לאה, הייתה ידועה בצדקנותה, גם היא לא הייתה יושבת בית, היא הייתה מילדת ועסקה בעזרה סוציאלית. השכינה שלום בין איש לאשתו. הייתה עוסקת במתן-בסתר לאדם ביישן ועני. סבתא הייתה אמונה על הבריות, רבים תרמו לה בעין יפה, למען הנזקקים.

כאשר נפטרה בזקנה מופלגת בחג החנוכה. בימים בהם אין מספידים את המתים. ואין מספרים בשבחם, הורה הרב להכניס את גופתה לבית הכנסת והוא התיר להספידה, ולספר בשבחה, למען ידעו וילכו בעקבותיה.

כל יקירי עוברים לפני עיני, כמו בסרט נע כשהם חיים ופועלים. לבי התכווץ בתוכי מכאב, ביודעי שהם אינם כבר, אף אחד מהם לא נשאר בחיים, רק אני לבדי -מתהלך כאן בארצי ארץ חלומותיי-חלומותיהם.

ולשאלתי הנוקבת: למה באה עליהם השואה האיומה הזאת? למה? ואין מענה... ובדרכי על מפתן בית הכנסת אשר במערת המכפלה שמעתי את החזן -מתפלל ואומר: יתגדל ויתקדש שמי רבה...

 

עמותת בית טל

ע"ש קדושי טרוכנבורד ולוזישט בישראל

כצנלסון 68 ת.ד. 1350 גבעתיים 5327605 |  אימייל: beit.tal@gmail.com

הוקם ע"י MeyData - אתרים קהילתיים