הודעה לניצולי שואה

מזכירות העמותה | עדכון אחרון:  24/09/2017 13:47

שלום,

לידיעת כל ניצולי השואה ובני משפחתם - עדכון חשוב בחוק המסדיר את התגמולים.

התגמולים שמקבלים ניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים ממשרד האוצר מתעדכנים וכך גם הזכויות. טוב ורצוי לבדוק את הזכויות באתר של הרשות לניצולי שואה בכתובת http://mof.gov.il/hrights…

בני זוג של ניצולי שואה או של נכי המלחמה בנאצים שנפטרו זכאים להמשיך ולקבל את התגמול הרגיל לאחר פטירת בן הזוג בתקופה של 36 חודשים, החל מהחודש שלאחר הפטירה ולא פחות מ-2,000 ש"ח לחודש (החל מיום 1.6.2014).

לאחר 36 החודשים זכאים בני הזוג לקבל קיצבה חודשים של 2,000 ש"ח למשך כל חייהם, כל עוד לא נישאו. לזכאות זו זכאי בן/בת זוג של ניצולים שנפטרו אחרי 1.6.2011.

החל משנת 2017 אלמנים/ות של ניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים שנפטרו לפני יוני 2011, ואשר קיבלו בעבר תגמולים למשך 36 חודשים, זכאים למענק רבעוני בסך 2,500 ש"ח לרבעון.

לקיצבה זכאי בן או בת זוג של ניצול שואה שנפטר וקיבל בחייו את אחת הקיצבאות הבאות: קיצבה לניצול שואה נכה רדיפות הנאצים; קיצבה לנכה המלחמה בנאצים; קיצבה ממשרד האוצר לניצולי שואה המקבלים קיצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות; קיצבה ליוצאי מחנות וגטאות.

יקי סקולר

 

יקי סקולר

 

052-2453342

 

עמותת בית טל

ע"ש קדושי טרוכנבורד ולוזישט בישראל

כצנלסון 68 ת.ד. 1350 גבעתיים 5327605 |  אימייל: beit.tal@gmail.com

הוקם ע"י MeyData - אתרים קהילתיים