למשפחות פאר ואנטוורג אתכם באבלכם 

מזכירות העמותה (04/09/2017 15:44)
פאר

עמותת בית טל

ע"ש קדושי טרוכנבורד ולוזישט בישראל

כצנלסון 68 ת.ד. 1350 גבעתיים 5327605 |  אימייל: beit.tal@gmail.com

הוקם ע"י MeyData - אתרים קהילתיים