אתר בית טל החדש

מזכירות העמותה (07/08/2016 21:15)

אתר בית טל החדש מזמין את כל החברים הרשומים בעמותה , להיכנס ולהשתמש באתרנו זה.

בשלב זה אנחנו עדיין מעלים חומר לאתר ונשמח לכל שיתוף פעולה מצידכם.