תמונות מהעבר
אברהם ופרומה בוראק וקרובת משפחתם בלומה - Copyבחורי ישיבה בטרוכנברודמחנה קיץאייזקל המלמדאליעזר ושושנה ברקאיאנשל שפילמןבית הדואר בטרוכנברודבית הספר הפולני הראשוןבית הספר תרבותבנים ובנות בטרוכנברודבני הזוג גורנשטייןגלוז הניהחוג לדרמהחייקה וחיים בן נון, יהודית ושאול סלעיחנוכת הדרך הראשונה הסלולהטוביה שוורץ ומשה פוטאש ב 1936טונה דוצה ושושנהיהודה בליטשטיין העולה הראשון מלוזישטלווית הרב דניאל פוררמשה ואסתר וולך עם ילדיהםמשפחת אנטוורג יצחקמשפחת ניידןצבי בליטשטייןקבוצת בייתריםר' אברהם חנינא בוראק, בנותיו שרה ובוז'יתנועת החלוץ בטרוכנברודבנימין פלדמן ומשפחתו

עמותת בית טל

ע"ש קדושי טרוכנבורד ולוזישט בישראל

כצנלסון 68 ת.ד. 1350 גבעתיים 5327605 |  אימייל: beit.tal@gmail.com

הוקם ע"י MeyData - אתרים קהילתיים